Golshafa Health Magazine
خانه » گیاهان دارویی » خواص درمانی قارچ گانودرما

خواص درمانی قارچ گانودرما

خواص درمانی قارچ گانودرما ﮐﻪ طعم تلخ و بسیار تندی دارد با تاثیرات مبارزه با خستگی مزمن ممکن است به خاطر استرس های روحی و فیزیکی ایجاد شود. تری ترپنوئیدها و پلی ساکاریدهای موجود در این قارچ خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و می توانند با خستگی مبارزه کنند و نام علمی آن Ganoderma lucidum Karst که به عنوان قارچ (Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi هم شناخته می شود. ﻗﺎرﭼﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﯿﺮه Ganodermataceae اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف داروﯾﯽ دارد. مواد مغذی موجود در این گیاه شگفت انگیز می تواند سلامتی افراد را بیشتر کند. برخی از مواد  مغذی مهم شامل پلی ساکاریدها، آنتی اکسیدان ها، آدنوزین، پروتئین و آلکالوئید است. این قارچ شامل پتاسیم، فسفر، کلسیم، ویتامین A، C، E، D  و ویتامین B  کمپلکس هم می باشد.

قدمت درمانی گانودرما لوسیدوم

خواص درمانی قارچ گانودرما که به عنوان قارچ ریشی Reishi Mushroom  هم شناخته می شود جزو قلیایی ترین مواد غذایی در جهان است. تاریخچه این قارچ به بیش از هزاران سال پیش باز می گردد و جزو گیاهان سنتی در طب چینی و ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ آن در ﭼﯿﻦ به لینگجی نیز معروف است که در مناطق گرم و مرطوب می روید. قارچ گانودرما لوسیدوم ﺟﻬﺖ درﻣﺎن شرایط مختلفی ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ، ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ، آﺳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. این قارچ به بدن کمک می کند خود را با شرایط استرس زای فیزیکی و روحی وفق دهد. هم ساقه و هم کلاهک این قارچ در برگیرنده موادی به نام بتا گلوکان هاست که می تواند قدرت سیستم ایمنی را بهبود ببخشد.

خواص درمانی قارچ گانودرما

قارچ گانودرما لوسیدوم را ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺪﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، درﻣـﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ و ﮐﺒﺪ، آرﺗﺮﯾﺖ (ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ)، آﺳﻢ، زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴـﺘﻪ  اﻧـﺪ.

خاصیت ضد سرطانی گانودرما

خواص درمانی قارچ گانودرما می توان به اکسیر شفابخش برای درمان سرطان های مختلف از جمله سرطان پستان، سرطان پروستات و همچنین می تواند تعداد و اندازه سلول های سرطانی در روده بزرگ را بشدت کاهش دهد. قارچ گانودرما لوسیدوم در واقع می تواند موجب مرگ سلول های سرطانی شود.

قارچ گانودرما ممکن است با برخی داروهای ضد سرطان تد اخل منفی داشته باشد و اگر مبتلا به سرطان هستید، قارچ گانودرما را حتما تحت نظر پزشک مصرف کنید.